هاست دایرکت ادمین Nvme

Nvme 500 MG

بقیه امکانات نامحدود
500 مگابایت
فضای وب
10000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
10 عدد
دیتابیس
10 عدد
پارک دامنه
ندارد
Add on Domain

Nvme 1

بقیه امکانات نامحدود
1000 مگابایت
فضای وب
2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
4 عدد
دیتابیس
4عدد
پارک دامنه
ندارد
Add on Domain

Nvme 2

بقیه امکانات نامحدود
2000 مگابایت
فضای وب
5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
5 عدد
دیتابیس
5عدد
پارک دامنه
ندارد
Add on Domain

Nvme 3

بقیه امکانات نامحدود
4000 مگابایت
فضای وب
50000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه
20 عدد
دیتابیس
20 عدد
پارک دامنه
ندارد
Add on Domain

Nvme unlimited

بقیه امکانات نامحدود
نامحدود مگابایت
فضای وب
نامحدود مگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود عدد
دیتابیس
نامحدود عدد
پارک دامنه
نامحدود
Add on Domain